5 Gru

Żurawie do wypożyczenia

W związku z pojawianiem się coraz to nowych projektów budowlanych wzrasta zapotrzebowanie na pracę przy pomocy dzisiejszych maszyn budowlanych. Jako, że nie zawsze jest opłacalna inwestycja w zakup innowacyjnego wyposażenia – jest to na przykład jednorazowy remont czy budowa pojedynczych obiektów, intensywnie rozwija się branża najmu dźwigów.

Firmy proponujące wynajem żurawi mają w swojej szerokiej ofercie przeróżne modele maszyn, w zależności od zakresu prac do których mają one zostać użyte.

Dźwigi będą się różniły pomiędzy sobą konstrukcją i parametrami, co spowodowane jest różnym ich przeznaczeniem. Dla żurawi samochodowych specyficzną cechą jest umieszczenie sprzętu dźwigowego na umyślnie do tego celu przystosowanym pojeździe. To właśnie dzięki takiej budowie są w stanie one spełniać dwie funkcje – dźwigowe oraz transportowe. Docenianą swoistością tych machin jest zjawisko, że są one w stanie poruszać się wraz z przenoszonym balastem. Przy trybie tylko dźwigowym podwozie jest unieruchomione w celu zachowania stabilności. Urządzenie dźwigowe składa się z wyciągarki, wysięgnika oraz kolumny. W sytuacji, kiedy tak właściwie wysięg jest zwiększany automatycznie zmniejsza się jego udźwig.

Wśród dźwigów jezdnych można wymienić też modele gąsienicowe. Jest to specjalistyczny typ machin, które znajdują przeznaczenie w przypadkach, kiedy szablonowe żurawie samochodowe zawodzą, a więc na niestabilnym podłożu. Ich podwozie zamiast samochodowego ma formę gąsienicową, co pomniejsza nacisk maszyny na podłoże.

Decydując się na najem dźwigu trzeba od początku do końca określić jego przeznaczenie a też warunki, w jakich maszyna ma wykonywać pracę. Jeżeli grunt na miejscu budowy jest niestabilny, nie będzie możliwości najmu żurawia samochodowego. Trzeba również spełnić wszelkie wymagane okoliczności bezpieczeństwa.

Korporacje wypożyczające maszyny budowlane powinny zagwarantować ich obsługę przez fachowy personel, a także być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC.

Ubezpieczenie i wszystkie inne kwestie połączone z najmem wypada spowodować przed podpisaniem umowy z firmą.